Podrška veterinarskom sektoru Crne GoreO projektu


„Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore“ je projekat koji finansira EU i kojim rukovodi Delegacija EU u Crnoj Gori , dok je glavni korisnik projekta „Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“. Glavni cilj projekta je unaprediti zaštitu zdravlja ljudi i životinja i bezbijednost hrane u Crnoj Gori i postići dalju usaglašenost sa EU standardima u ovoj oblasti.

PROČITAJ VIŠE

Partneri