Obuke u zemlji

13/02/2019

Održana obuka za veterinare na temu procjene farmi i ispravnog uzorkovanja mlijeka

     
21/03/2019

Održana radionica za veterinarske inspektore na graničnim inspekcijskim mjestima

U okviru rezultata br.2 – Službene kontrole, 07.03.2019.godine održana je obuka za veterinarske inspektore na graničnim inspekcijskim mjestima i osoblje UBHVFP u prostorijama projekta. Predavač je […]
21/03/2019

Održana radionica o upravljanju kriznim situacijama i komunikaciji

   
29/03/2019

Održana obuka za brojanje pasa lutalica u Crnoj Gori