Održana simulaciona vježba za slučaj pojave životinjskih bolesti

Održana simulaciona vježba za bolesti koje se prenose hranom
14/11/2019
Održane posljednje tri obuke u organizaciji projekta
15/01/2020

U periodu od 08.11. – 13.11.2019.godine održana je simulaciona vježba na temu pojave životinjskih bolesti. Održana su dva tipa vježbi, kancelarijski i terenski tip vježbi. Prva vježba je održana u prostorijama UBHVFP, a druga na farmi svinja u Danilovgradu. Vježbane su sljedeće aktivnosti: • Biosigurnost prilikom ulaska i izlaska sa farme • Popis životinja na farmi • Čišćenje i dezinfekcija. U cilju uspješnijeg izvođenja vježbe učesnici su prethodno upoznati sa standardnim operativnim procedurama pripremljenim od strane projektnog tima.

Comments are closed.