Održane posljednje tri obuke u organizaciji projekta

Održana simulaciona vježba za slučaj pojave životinjskih bolesti
20/11/2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U okviru IPA projekta „Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore“ održane su posljednje tri obuke u organizaciji ovog projekta.

1. Obuka o kontroli unakrsne usklađenosti na farmama je obavljena 27. i 28.11.2019.godine. Teorijski dio obuke je održan u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji. Predavači su bili ekspert iz Italije Cristiano Longo i ekspert sa Kosova Ilir Recica. Drugi dan obuke je obuhvatao obilazak farme koja se nalazi na teritoriji Danilovgrada i praktičnu primjenu tema predstavljenih prethodnog dana. Učesnici obuke su bili službeni veterinari iz UBHVFP.

2. Obuka na temu dobrobiti životinja kod klanja i inspekcije prije i poslije klanja održana je u Podgorici i Bijelom Polju u periodu od 03. – 06.12.2019.godine, a sastojala se iz teorijskog i praktičnog dijela koji je obuhvatao obilazak klanice. Predavači na ovoj obuci su bili ekspert iz Hrvatske Lidija Kozačinski i ekspert sa Kosova Ilir Rečica. Učesnici obuke su bili službeni i ovlašćeni veterinari, kao i osoblje UBHVFP.

3. Obuka na temu uzorkovanja hrane na graničnim inspekcijskim mjestima sa osvrtom na statistički aspekat uzorkovanja održana je u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji u periodu 03. – 05.12.2019.godine. Predavači su bili ekspert iz Italije Marzia Mancin i lider tima Robert Bambauer. Učesnici su bili službeni veterinari iz UBHVFP.

Comments are closed.