Partneri


Osnovana 1969.godine, AGROTEC je vodeća kompanija koja posluje kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine pružajući širok spektar usluga uključujući tehničku pomoć i snabdijevanje naučne i analitičke opreme. AGROTEC posluje širom svijeta sa iskustvom u više od 70 zemalja. Vodeći klijenti su nacionalne javne uprave (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo životne sredine, regionalne i lokalne javne agencije, organi nacionalnih parkova) kao i međunarodne institucije (Evopska komisija, Svjetska Banka, Azijska razvojna banka, Ujedinjene nacije…). Konkretno, usluge AGROTEC-a, u odnosu na relevantne institucije, uglavnom se sastoje od razvoja projekata, obuka, evaluacija, monitoringa i održivog razvoja. U svim svojim sektorima djelovanja, AGROTEC primjenjuje raznovrsni, multi disciplinarni pristup i stavlja na raspolaganje direktno znanje kao osnovu za svaki od svojih projekata. Ovakav pristup osigurava korišćenje najsavremneijih i inovativnih metodologija, takođe zahvaljujući raspoloživosti i saradnji široke mreže visoko stručnih eksperata (baza podataka sadrži više od 12000 biografija domaćih i međunarodnih eksperata).


Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSV) je javni veterinarski institut koji sprovodi preventivne, kontrolne i istraživačke aktivnosti u okviru tri glavne oblasti: dobrobit i zdravlje životinja, bezbijednost hrane, zaštita životne sredine. Institut ima skoro 600 zaposlenih, uključujući veterinare, biologe, hemičare, tehničare i administrativno osoblje. Institut je osnovan 14.juna 1929.godine u Padovi i dio je nacionalne mreže koja se sastoji od devet drugih italijanskih javnih veterinarskih instituta, od kojih svaki pokriva određeno geografsko područje. Danas se institut nalazi u Legnaru, na sjeveroistoku Italije.


Niras je međunarodna, multidisciplinarna inženjerska kompanija sa preko 2100 zaposlenih koji se nalaze u kancealarijama širom Evrope, Azije i Afrike. Kompanija nudi konsultantske usluge u oblasti poljoprivrede, građevinske usluge, usluge energetskog inženjeringa, usluge zajedničke implementacije i usluge mehanizma čistog razvoja, i konsultantske usluge vezane za upravljenje emisijama CO2.