Rezultat 1

Rezultat 1

Prva komponenta ovog projekta odnosi se na oblasti zakonodavstva. Glavni zadatak eksperata, u okviru ovog rezultata, jeste usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Naglasak se stavlja na tri glavne aktivnosti:

1. Analizu nedostataka crnogorskog zakonodavstva i određivanje prioritetnih oblasti za koje treba uskladiti zakonodavstvo;

2. Izradu novih ili ažuriranje postojećih pravnih dokumentata i njihova uskljađenost sa pravnom tekovinom EU;

3. Identifikovanje budućih prioriteta uzimajući u obzir predviđene promjene u EU zakonodavstvu.

U početnoj fazi projekta ekspert Raymond O’ Rourke je razgovarao sa crnogorskim kolegama o trenutnom stanju u crnogorskom zakonodavstvu i obavio početnu procjenu mogućih nedostataka crnogorskog u odnosu na EU zakonodavstvo.

U nastavku projekta, g-din Jean Louis Duby će svoj rad posvetiti ovoj komponenti projekta.

Partneri