Rezultat 2

Rezultat 2

Druga komponenta projekta se odnosi na jačanje kapaciteta veterinarskih službi. Ova komponenta obuhvata tri glavne aktivnosti:

1. Jačanje kapaciteta granične inspekcije, sistema zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja, sistema za identifikaciju i registraciju životinja i registraciju njihovog kretanja.

2. Dalje jačanje kapaciteta „Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“ sa naglaskom na bolesti koje se prenose hranom;

3. Dalje jačanje kapaciteta „Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“ u primjeni relevantnih EU standarda čime se osigurava plasiranje na tržište sigurne hrane životinjskog porijekla.

U početnoj fazi projekta , glavni ekspert za službene kontrole, Dr. Stefano Nardelli je imao prve sastanke sa kolegama iz „Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“ , Specijalističke veterinarske laboratorije i CETI-ja u cilju prikupljanja korisnih informacija za procjena trenutnog stanja.

U prvom dijelu implementacione faze projekta, ekspert je bio posvećen procjeni laboratorijskih kapaciteta i procjeni kapaciteta lokalnih veterinarskih inspekcija.

Partneri