Rezultat 5

Rezultat 5

Peti rezultat projekta se odnosi na kontrolu pasa lutalica. Kao i prethodne četiri, i ova komponenta obuhvata više aktivnosti:

1. Procjenu opšteg stanja populacije pasa lutalica;

2. Pripremu strategije za kontrolu pasa lutalica i podrška u njenoj primjeni;

3. Aktivnosti za učešće NVO u procjenu za pripremu startegije;

4. Kampanju za podizanje nivoa svijesti kao dio sprovođenja strategije;

Obuka za brojanje pasa lutalica obavljena je u novembru 2018.godine, na kojoj su prisustvovali predstavnici NVOa i lokalnih samouprava, kao i predstavnici “Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove”. Nakon izvršene obuke, u januarskoj misiji, ekperti Aleksandra Hammond Seamman i Dušanka Milošević su bile članovi radne grupe čiji je glavni zadatak bio izrada Nacrta nacionalnog strateškog okvira za kontrolu populacije pasa na teritoriji Crne Gore.

Partneri